Image
Creative Commons

DRONNING DOROTHEA 1511-1571

Dronning Dorothea var gift med Christian 3., og fik stor betydning for Kolding efter hun blev enke. Danmark har haft to dronninger der hed Dorothea, hende her var Dorothea af Sachsen-Lauenburg.

Christian 3. og hans dronning boede i lange perioder på Koldinghus. Kongen døde på slottet 1. januar 1559. Efter hans død stod blandt andet Sønderborg slot og Koldinghus for at forsørge Dronningen Dorothea, og hun valgte at blive i Kolding

SLOTSHAVEN
Koldinghus var det første danske slot, der fik en slotshave. Den skabte Dronning Dorothea, og der plantede hun Danmarks første lysthus. Haven udviklede sig til et pænt stort grøntsagsbed på 36000 m2, med en lille hyggehave inde i midten.
Det er længe siden, den sidste rest af haven blev inddraget til veje og bygninger, men den oprindelige have lå syd for Staldgården, afgrænset af Munkegade, Klostergade
og Slotsgade.
Christian den 3. var den første konge under reformationen, og han fik nedlagt klostre over hele landet i en fart. Også Gråbrødreklostret, der lå ved Klostergade. Alle klostre på den tid havde nyttehaver, og det var sikkert den, der blev inddraget som den første muld i slotshaven.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Museum Odense

ANNE MARIE CARL-NIELSEN 1863-1945

En af Danmarks mest betydningsfulde billedhuggere, og den første kvinde i verden der får en bestilling på en rytterstatue.

Statuen af den lille begejstrede dreng med hænderne fulde af druer, hedder Bacchusbarn. Bacchus var vinens gud hos romerne. Og rusens. Den tre-årige dreng der stod model til statuen var Anne Marie og Carl Nielsens egen søn, Hans Børge. Anne Marie Carl-Nielsen modellerede den i 1897.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Kolding Stadsarkiv

HELEN CLAY PEDERSEN 1860 - 1950

Kvindesagsforkæmper, Lokalpolitiker. Energisk, initiativrig og entusiastisk leder af Dansk Kvindesamfund i Kolding i 35 år.
Født i London, forelskede sig i en gartner fra Jordrup og besluttede sig for at blive dansker.
Her i Slotsgade 1 lå Kvindernes Bygning. Den første af sin slags i Danmark. Bygningen har sin egen historie her i lydvandringen. Det var Helen Clay Pedersen der fik den ide at Dansk Kvindesamfund skulle have sit eget hus.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Kolding Stadsarkiv

IDA JØRGENSEN 1910-1994

Rollemodel og utrættelig forkæmper for børns og kvinders ret til et godt liv.
Ida Jørgensen var gift med Søren Morten Sørensen, der var redaktør for Venstrebladet for det sydlige Jylland.
Redaktionen lå i Jernbanegade 33, og i en tilknyttet lejlighed boede Ida med sin mand og datter.
Et af Ida Jørgensens store forbilleder var Bodil Koch, der var teolog, og blev valgt ind i folketinget i 1947.
Men det var især det hun udrettede inden hun kom i folketinget, der gjorde Ida begejstret.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Kolding Stadsarkiv

THEODORA DEISSNER 1875-1960

Theodora Deissner. Skoleinspektøren der blev første kvinde i et mandefag.
Danmarks første kvindelige overlærer i det offentlige skolesystem bliver ansat i den forskole, der engang lå lige her.
Hun hedder Theodora Deissner. Det viser sig først at det faktisk er ulovligt at ansætte kvindelige overlærere, så det er lige ved at gå i vasken. Men de andre lærerinder i skolen går i aktion, og får myndighederne i Kolding med sig.
Det ender med at formanden for dansk kvindesamfund i Kolding rejser til København for at slå i bordet. Det gør hun så eftertrykkeligt, at hun får en del af æren for, at loven bliver lavet om. Derefter vidste man jo, at det var noget man kunne gøre,
hvis der en anden gang skulle blive brug for at anbringe en kvinde, hvor en kvinde ellers ikke havde lov til at befinde sig.
Det var godt at vide, da det viste sig at Dronning Ingrid ikke fødte en eneste kongesøn, men kun tre prinsesser. Og altså også godt for Theodora Deissner, og den skole, hun kom til at tage sig kærligt af i en stilling, som vi i dag ville kalde skoleinspektør.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Klinik 100 år

VILHELMINE NIELSEN 1877-1959

Vilhelmine var den første kvindelige praktiserende læge i Kolding.
Vilhelmine Nielsens klinik lå i Slotsgade nr 2.
I 1916 kan man i Kolding Folkeblad læse, at en ny læge har slået
sig ned i byen. Vilhelmine Nielsen har åbnet egen konsultation som
Koldings første kvindelige læge. Hun er gjort af et sjældent solidt
stof, og har kæmpet sig gennem modstand fra både familie, tid og
samfund. Åbningen af Vilhelmines klinik bliver første kapitel i et
unikt stykke kvindehistorie.
Vilhelmine Nielsen bliver læge i 1907. På det tidspunkt bliver der
gennemsnitligt uddannet 5 kvindelige læger om året. Siden 1875 har det været muligt for kvinder at læse medicin, men det er højst usædvanligt at en kvinde vælger at følge et kald - en karriere - og på dette tidspunkt dermed fravælger mand og børn. Kvinder, der har modet og kræfterne til at gå den vej, må leve med at blive set skævt til af begge køn.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Kolding Stadsarkiv

KVINDERNES EG 1915

Som et symbol på noget der skal leve længe, og være solidt forankret i nutiden, blev Kvindernes mindeeg plantet i 1915, den dag den nye valgretslov blev fejret i Kolding.
Der findes masser af mindesten for fred og forsoning, dit og dat og vigtige årstal. Urokkelige, uforgængelige, ubestridelige monumenter for tab og sejre. Men i 1915 ville man skabe en anden slags mindesmærke for den grundlovsændring der havde fundet sted netop det år. Ikke nyt at plante et træ som markering af historiske begivenheder, og til ære for et utal af konger, men nyt i denne forbindelse. I 1999 fyldte grundloven 150 år, og der blev plantet en række egetræer for at markere jubilæet. Nu skulle træet plantes i det år, hvor loven blev skabt, som et minde fra den reelle begivenhed. Egetræet svajer gennem højskolesangbogen og historien som symbolet på styrke, på gamle Danmark, og de ærefulde forfædre. Nu blev den også en rodfæstet fortælling om kvindernes valgret. Der blev plantet mindetræer flere steder rundt om i landet i 1915, og
40-50 stykker siges at have vokset sig store og stærke.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...
Image
Thyra Holt Sørensen

KVINDERNES BYGNING 1922-1946

Danmarks første bygning købt og drevet af kvinder for at fremme kvinders rettigheder i samfundet.
Det er huset i Slotsstræde 1, der i 1922 blev indviet til arbejdet med at give kvinder adgang til de rettigheder som før kun var mænds. Bygningen blev solgt i 1946.
Kolding er den første by i Danmark, der kan indvie et hus, som udelukkende er målrettet kvinders interesser; Kvindernes Bygning. En lignende bygning er planlagt i København, men er lang tid undervejs.
Først 14 år efter bygningen i Kolding er indflytningsklar, kan de københavnske kvinder træde over tærsklen til deres eget hus.
Kvindesamfundet i Kolding har i lang tid ønsket og kæmpet for den bygning. Sejren er berusende da den endelig står færdig, og indvielsesfesten varer fem dage.
Kvindernes bygning bliver indviet i 1922. På det tidspunkt er vi cirka 3 en halv million danskere. Vi ser det komiske par Fyrtårnet og Bivognen i biografen. Josef stalin bliver første generaldirektør for det kommunistiske parti i sovjetunionen.
danmark sætter kulderekord med -19 grader.
Emma Gads takt og Tone er ny og spændende. Gifte kvinder får forældremyndighed på lige fod med mænd, og ret til at komme i betragtning som den der får forældremyndigheden ved skilsmisse.
Enhver, der er fyldt 65 år, kan få aldersrente. I over 20 år er Beløbet lavere for enlige kvinder end for enlige mænd.
Læse mere herunder. Hent hele artiklen ved at trykke på Download...